De huidige waardering is verkregen door vanuit een aantal verschillende hoeken naar BUX te kijken.


  • Terugkijkend: hoeveel klanten en omzet had BUX bij haar vorige financierings ronde en hoe heeft zich dat sindsdien ontwikkeld.
  • Vergelijking met peers: Hoeveel aktieve klanten heeft BUX nu en wat is bij vergelijkbare bedrijven de waarde per aktieve klant.
  • Vooruitkijkend: Wat is de verwachting van de proffesionele investeerders over hoe groot BUX kan worden


Uiteindelijk is er deze waardering uitgekomen. Hierbij is een significant gedeelte van de waardering gebaseerd op verwachting maar belangrijk om te weten is dat de investeerders in deze ronde bij een verkoop van het bedrijf altijd als eersten hun investering terug krijgen, nog  voordat de andere aandeelhouders geld krijgen. Dit geldt ook voor de crowdfunding aandeelhouders.