Een BUX X groep is een groep die je zelf kunt opzetten en waarvoor je je BUX-vrienden kunt uitnodigen. In deze groep kunnen jullie onderling chatten om bv. tradingstips -en strategieën uit te wisselen.

Bij het aanmaken van de groep kan de beheerder een foto en naam aan de groep geven. De beheerder is de verantwoordelijke van de groep, en kan ook deelnemers uit de groep verwijderen.


In de groep kan je van elke deelnemer het aantal trades zien, door te kijken naar het getal in de cirkel naast de naam. De rode rand van deze cirkel geeft aan hoeveel deze deelnemer van zijn gehele vermogen in open trades heeft zitten.


Door op de naam van een deelnemer te klikken is zichtbaar welke trades precies geplaatst zijn, het rendement hierop, en de percentuele grootheid van de trade in de portefeuille.


Alleen seriousBUX-ers kunnen groepen aanmaken, wel kunnen er ook funBUX-ers worden uitgenodigd om aan een groep deel te nemen. Een seriousBUX-er kan maar één groep aanmaken, maar je kunt wel aan meerdere groepen deelnemen.