Het resultaat dat je kunt halen in een BUX X Battle wordt als volgt berekend:

Aan het begin van de battle registreert de app 2 dingen:


    1. De app registreert de totale waarde van je geïnvesteerde bedrag + beschikbare cash;

    2. De app zet het resultaat van je huidige portfolio terug naar 0%, zodat het lijkt alsof je posities geopend zijn tijdens het begin van de Battle .


Zodra de Battle begonnen is, berekent de app je resultaat in procenten door het verschil te berekenen tussen de waarde die geregistreerd is op 1. en de waarde die je bereikt hebt door je P&L gedurende de Battle .


Voorbeeld: Je start de Battle met 2 posities t.w.v. €50. Je cash is op dit moment €50 (dit is inclusief je gereserveerde bedrag). In dit voorbeeld is je totale account waarde waarmee je begint dus €150. (€100 geïnvesteerd + €50 cash)

Zoals gezegd bij punt 2, begin je met een resultaat van 0%. Als je vervolgens je resultaat na bijvoorbeeld de 1e dag wilt weten, bereken je dit aan de hand van je beginwaarde, genoemd bij 1. Stel dat je 2 posities open hebt, met resultaten +€0,50 en -€0,25 (oftewel een netto resultaat van +€0.25). Dan is je procentuele resultaat dus +0.17% (€150 * 1,0017 = €150.25).


Door de hierboven genoemde parameters, kan je geïnvesteerde bedrag nooit hoger zijn dan de beginwaarde van punt 1. Daarom telt extra cash, dat gestort is gedurende de Battle , waarmee gehandeld wordt dus niet.


Een ander punt om goed te onthouden is dat alle posities die verschoven zijn naar 'investing', niet mee tellen in je Battle resultaat.

Als je vragen hebt, horen we het graag!