Degene die gedurende de Battle het hoogste rendement behaalt, is de winnaar. Dit wordt als volgt berekend:


Het resultaat van al je posities en trades gedurende de looptijd van de Battle tellen wij bij elkaar op. De transactiekosten worden hierin niet meegenomen. Het totale bedrag delen wij door de totale waarde van je account aan het begin van de Battle. Deze waarde laat daardoor eigenlijk je rendement op je vermogen zien gedurende de Battle. Dit kan zowel positief als negatief zijn.


De persoon met het hoogste positieve rendement wint de battle!


*Indien er tijdens een battle posities naar Investing worden geschoven. tellen deze niet meer mee in de battle resultaten (ook niet als deze weer terug worden geschoven naar Trading).